Medon - Support

Medon tilbyr brukerstøtte til alle våre tjenester. For brukerstøtte anbefales at det sendes epost til support@medon.no.

 

For de som ikke har avtaler som dekker brukerstøtte beregnes brukerstøtte per påbegynte 15 minutter.  Vår timepris er kr. 1.050,- eks. mva.

 

https://secure.join.me/medonsupport 

 

Brukermanualer og hjelp


Her kommer snart brukermanualer for Katana, Hosted Exchange og nyhetsbrev. Vi jobber hardt med å få dette på plass så snart som mulig på vår nye nettside.

 

Fjernhjelp, dele skjerm.

Besøk: www.join.me 

Velg "share for free", eller "share" hvis det bare står det. Velg "Run" og at din PC skal tillate å kjøre programmet. For at vi skal kunne se din skjerm trenger vi koden som står i adressen https://join.me/xxx-xxx-xxx