Facebook endrer spillereglene

Facebook fungerer dårligere enn før for de som har firma"Page" uten betaling. http://www.dagensit.no/article2501552.ece Vi kan bistå med justering av side.

Les om endringer av Facebook. 

http://www.dagensit.no/article2501552.ece 


Vi hjelper gjerne med å justere oppsett slik at dere igjen får fullt utbytte av Facebook.