Hartbleed - Open SSL

Medon har gått igjennom våre webløsninger og kan bekrefte at ingen av løsningene er utsatt for risiko mht. Heartbleed. Bank/betalingsløsninger kan være utsatt, men da må dere ta kontakt med bankløsningen som benyttes. En risiko kan være at man benytter samme passord som på en løsning som er eksponert for Heartbleed. Vi anbefaler derfor de som er usikre, om å bytte passord på login på web-løsningene fra Medon. Exchange-tjenester er bare delvis berørt. Den eneste tjenesten som er berørt er Share Sync. Aktuelle kunder er varslet om nødvendige tiltak.