Nyhetsbrevutsendelse

Nettbasert, løsning for å lage og sende nyhetsbrev. Her forteller du om produktnyheter, promoterer nye og gamle produkter eller gir tidsbegrensede kampanjetilbud på utvalgte produkter. Mange firmaer får en mangedobling av nettsalg når de begynner med et nyhetsbrev og promoterte egne produkter innimellom utsending av gratis nyttestoff.