Prosjektstyringsverktøy online

Prosjektstyringsverktøy eller også kalt prosjektstyringssystem, er programvare for å holde styr på prosjektets fremdrift. Prosjektstyring kan brukes til å administrere store og små oppgaver. Det kan benyttes til timeberegning, oppgavestyring, planlegging, budsjettering.